Beeld inzegening bij Knekelhuisje door pastoor Dautzenberg.