Op verzoek heeft Harrie Bovendeerd een overzicht gemaakt van alle broedvogels die te bewonderen zijn op ons park. Het is een kwalitatieve inventarisatie, er broeden van sommige soorten meerdere paartjes.

boomklever
boomkruiper
ekster
goudhaantje
groene groenling
grote bonte specht
heggemus
holenduif
houtduif
huismus
kauw
koolmees
kraai
merel
pimpelmees
putter
roodborst
specht
spreeuw
staartmees
tjif-tjaf
tuinfluiter
vink
vlaamse gaai
winterkoning
wittekwikstaart
zanglijster
zwarte roodstaart
zwartkop

Hartelijke groet,
Harrie Bovendeerd